Tietosuojakäytäntö

Tämä käytäntö selittää miten Sinun Apusi käsittelee henkilötietoja ja mitä oikeuksia sinulla kuluttajana on, EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukaan. Sinun Apusi on vastuussa kaikesta henkilötietojen käsittelystä toiminnassaan.  

Mitä henkilötietoja käsitellään

Sinun Apusi käsittelee henkilötietoja, jotka välität suoraan tai epäsuoraan ollessasi yhteydessä meihin, ostaessasi palveluita meiltä tai vieraillessasi verkkosivustollamme. Tietyissä tapauksissa tietoa saadaan myös viranomaisilta. Kyseessä on useimmiten henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, henkilötunnus, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Muita käsiteltäviä tietoja voivat olla tilitiedot, tiedot asiakassuhteesta ja Sinun Apusin kanssa toimiminen verkkosivustolla. IP-osoitetta, laitetietoa, alustaa, kieliasetusta, maantieteellistä ja demografista asennoitumista voidaan myös käsitellä. Tietoja verkkosivuston käyttötavasta kerätään evästeiden avulla, katso evästekäytäntömme lisätietoja varten.

Mihin henkilötiedot käytetään

Sinun Apusi käsittelee henkilötietoja lähinnä asiakassuhteiden ylläpitämiseksi, yhteydenottojen hoitamiseksi esimerkiksi tiedusteluja varten, palveluiden toimitusta ja lainsäädännön noudattamista varten. Tietoja käsitellään myös markkinointi-, myynti- ja tilastotarkoituksiin, muun muassa toiminnan valvontaa ja kehittämistä varten.

Kaikki Sinun Apusin käsittelemät henkilötiedot ovat yhteen tai useampaan yllä olevaan tarkoitukseen. Käsittelylle tulee olla laillinen peruste, sopimus, suostumus tai lakisääteinen velvoite. Ainoastaan tiettyyn tarkoitukseen tarvittavia henkilötietoja tulee käsitellä.

Kenen kanssa jaamme henkilötietoja

Sinun Apusi saattaa jakaa tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa valvotuissa muodoissa, jotta tietojasi käsitellään turvallisesti. Nämä kolmannet osapuolet voivat olla toimittajia ja viranomaisia. Tietoja ei myydä eikä luovuteta ilman syytä.

Missä henkilötietoja käsitellään

Sinun Apusi käsittelee henkilötietoja ainoastaan EU/EES:n sisällä.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja

Sinun Apusi säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin niitä tarvitaan voidaksemme täyttää velvollisuutemme sinua kohtaan, ja niin kauan kuin tietoja tulee säilyttää säilytysaikojen ja muiden lainmukaisten käyttötarkoitusten mukaan.

Miten henkilötietoja suojataan

Sinun Apusi suojaa henkilötietoja asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Pääsy sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on rajattu siten, että ainoastaan hyväksytyt pääsevät tietoihin sisäänkirjautumisen kautta, salausta käytetään tarvittaessa ja tiedot on suojattu asianmukaisin tietoturvamenetelmin. Suojaustaso vastaa tietojen arkaluonteisuutta ja käytön riskiä.   

Oikeudet

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita Sinun Apusi sinusta käsittelee, ja mahdollisuus oikaista tiedot, mikäli ne ovat virheellisiä. Sinulla on myös oikeus pyytää tulla poistetuksi järjestelmästämme, jos tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen mihin ne kerättiin. Joissakin tapauksissa lainsäädäntö voi vaatia, että tieto jää, esimerkiksi kirjanpito- tai verotarkoituksiin, jolloin tietoja voidaan rajoittaa olemaan käytettävissä ainoastaan näihin tarkoituksiin. Mikäli tietoja käsitellään suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Sinulla on myös oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, mikäli Sinun Apusi ei ole noudattanut sovellettavaa tietosuojasäännöstöä. Katso alla olevat yhteystiedot koskien henkilötietojesi käsittelyä meillä.

Yhteystiedot

Kysymykset koskien Sinun Apusin henkilötietokäsittelyä osoitetaan:

Rekisterinpitäjä
Din Hjälp Ab, Närpes (2855813-7)

Puh. 050 542 2283
S-posti: mailsofia.ek [at] dinhjalp.fi (sofia[dot]ek[at]dinhjalp[dot]fi)

Osoite:
Närpiöntie 11,
64200 Närpiö

 

Tietosuojakäytäntö päivitettiin 01.02.2024